Master Model Railroaders

Achievement Program

Master Model Railroaders®

In order to earn the title of Master Model Railroader®, one must earn Certificates of Achievement in seven of the eleven AP categories.

See the list sorted by Region.


The following persons have earned the title of Master Model Railroader®:
Note: Bold text and/or (D) are used to indicate those Master Model Railroaders® that are deceased. The list designations are undergoing ongoing revisions.

 1. Douglas S. Smith (D)
 2. Edward M. Van Leer (D)
 3. Jack Kirby Taylor (D)
 4. Paul Mallery (D)
 5. W. Watson House (D)
 6. William Walthers (D)
 7. Edward A. Ravenscroft (D)
 8. Robert Gordon Jones (D)
 9. Ivon S. Preble (D)
 10. Dr. Roy F. Dohn (D)
 11. Terry G. Walsh (D)
 12. Dr. Ed Heffner (D)
 13. Donald S. Robinson (D)
 14. Harold W. Russell Jr.
 15. Jock Oliphant (D)
 16. Willard A. Gardner
 17. H.D. Connor (D)
 18. William Hewlett (D)
 19. Walter Olvesky (D)
 20. J. Louis Curry (D)
 21. C. M. Mailander (D)
 22. Carol E. Homuth (D)
 23. Eric A. Bracher
 24. Eugene E. Hickey (D)
 25. Charles L. Mccoy (D)
 26. Warren K. Weston
 27. David R. Lee (D)
 28. Lawrence E. Black Jr.
 29. Francis T. Hughes
 30. Paul F. Moon
 31. Theodore W. Davis (D)
 32. Milton G. Sorensen (D)
 33. Carl Lundquist
 34. Ted M. Norcross Jr.
 35. David E. Renard
 36. Karl E. Parshall (D)
 37. Richard E. Bradley
 38. Robert E. Steele (D)
 39. Robert A. Silveria
 40. Graham K. Harvey (D)
 41. Charles F. Martin (D)
 42. Dr. George G. Mellinger (D)
 43. Dr. Robert E. Chait
 44. George Konrad
 45. William G. Lorence
 46. Frank L. Mckenna (D)
 47. Charles E. Eckstein (D)
 48. Dr. Joseph J. Nichols Sr.
 49. George R. Johnson (D)
 50. G. William Hammer (D)
 51. Norman B. Blackwood Jr. (D)
 52. Robert A. Van Cleef
 53. Ira Rothberg (D)
 54. Joseph A. Slanser (D)
 55. Ronald D. Tarjany
 56. Donald B. Manlick (D)
 57. John W. Nelsen
 58. Thomas S. Pick (D
 59. Willis J. Ehlert
 60. Ralph W. Hawes (D)
 61. Edward M. Cummings (D)
 62. C.l. Siebert Jr.
 63. Norman S. Briskman
 64. Richard O. Eggert (D)
 65. James F. Tangney
 66. Raymond F. Lewis (D)
 67. Bill Kennerley (D)
 68. Deane E. Mellander
 69. E. Leroy Thompson (D)
 70. Edward J. Costello (D)
 71. Louis Queyrel (D)
 72. Dr. Earl Johnson (D)
 73. John C. Slater (D)
 74. Frank R. Dubery (D)
 75. Blair Foulds (D)
 76. W. Allen Mcclelland
 77. Carl A. Traub
 78. A .M. (Ben) Bennett
 79. Joseph C. Kurilec Jr.
 80. Aleta Elysia Turner (D)
 81. Eric Lundberg
 82. Ronald E. Williams
 83. Lorell Joiner (D)
 84. Edward Haydon
 85. Frank W. Murray (D)
 86. Jack Alexander (D)
 87. Al Westerfield III
 88. Cyril Durrenberger
 89. John L. Widmar Jr.
 90. W. Miles Hale
 91. Gilbert A. Freitag
 92. Larry Schreiber (D)
 93. William Dippert
 94. Dr. Robert F. Wilhelm (D)
 95. Larry Nyce
 96. Thomas P. Eckstein
 97. C.J. Riley
 98. Stafford Swain (D)
 99. John W. Wissinger
 100. J Moe Smith
 101. Thomas R. Knapp
 102. Alan R. Potts
 103. Robert JD Gardner (D)
 104. Palmer Kloster
 105. Hal Riegger (D)
 106. Douglas C. Taylor
 107. George F. Sevier
 108. Gerald V. Carson
 109. Joseph A. Kocsis
 110. Stan H. Rajca
 111. Gregory F. Konrad (D)
 112. Bruce B. Cheever (D)
 113. Gayle M. Olson (D)
 114. Allan C. Phillips (D)
 115. David W. Messer
 116. Charles R. Hitchcock
 117. John D. Spanagel
 118. Peter Watson
 119. Kenneth D. Ehlers II
 120. Col. Peter B. Smith
 121. Raymond R. Thomas
 122. Donald C. Johnson
 123. Myron C. Smith
 124. James E. Packer
 125. Lt. Col. Howard S. Price Jr.
 126. R. Gordon Varney
 127. James H. Whaley (D)
 128. Tim Kubat
 129. Vernon Hart
 130. R. B. Trombley Ph.d (D)
 131. Walter Johnson
 132. David Halpern
 133. Captain Dale G. Kraus
 134. Michael L. Callahan (D)
 135. Robert Love (D)
 136. Jack A. Burgess
 137. Laurence C. Keeler
 138. Robert L. Miller
 139. Gerald S. White (D)
 140. John D. Whitlock
 141. C. William Gruber (D)
 142. Irwin A. Schulz (D)
 143. Pete Moffett
 144. Robert E. Clarke Jr.
 145. William A. Wilt
 146. Albert G. Boos III
 147. Basil A. Mclean
 148. Philip A. Knife
 149. William D. Ackland
 150. John M. Lowrance
 151. Loren Neufeld
 152. David Jones
 153. Dean A. Freytag (D)
 154. Alen E. Means (D)
 155. Roger G. Ramsdell Jr. (D)
 156. -
 157. Michael Collins
 158. Bill Bell
 159. Ronald D. Morse Sr.
 160. Charles L. Hansen (D)
 161. Robert K. Fink
 162. John P. Locher III (D)
 163. John E. Roberts (D)
 164. Bruce A. Chubb
 165. William H. Miller (D)
 166. James W. Woodward (D)
 167. Ronald R. Rise (D)
 168. G. Patrick Harriman
 169. Walter Stansbury
 170. Brian C. Whiton
 171. Charles R. Potter III
 172. Ruediger Von Prittwitz (D)
 173. Larry Richard Long (D)
 174. Belding H. Mccurdy
 175. Mary M. Miller
 176. Elwood I. Bell
 177. Gerald Hopkins
 178. Captain Pliny G. Holt (D)
 179. Gene Casto (D)
 180. James L. Long (D)
 181. Fred G. Gill (D)
 182. Larry P. Deagon (D)
 183. L. Bruce Brintnall
 184. Barry Bogs
 185. Larry E. Smith
 186. C.l. Dischinger
 187. Russell F. Treptow (D)
 188. William Leider
 189. Charles Dyxin Sr.
 190. Major James L. Teese (ret) (D)
 191. Ralph C. Wehlitz
 192. Captain Robert Beaty Jr.
 193. Robert C. Schimmel
 194. Martin Vaughn
 195. Kent S. Roberts (D)
 196. Richard E. Napper (D)
 197. Fred Carlson (D)
 198. Ronald L. King
 199. Donald B. Buckley
 200. David M. Barron
 201. Edwin D. Keith
 202. James H. Kellow
 203. John F. Saxon
 204. J. Rick Maier
 205. Walter J. Neumen
 206. John A. Wilkes
 207. James B. Vail (D)
 208. Patrick G. Lana
 209. Jan E. Jester (D)
 210. Laurie Green
 211. Richard Yungclas (D)
 212. Charles Brown
 213. John J. Mann
 214. William Tokaruk (D)
 215. Robert W. Brown
 216. Joe B. Robertson
 217. Robert O'Brien (D)
 218. Rodger Gredvig
 219. Steven J. Morris (D)
 220. Monroe Stewart
 221. George M. Feltovic
 222. Robert Willer
 223. Albert Gibes
 224. Don Eastman
 225. Clark Kooning
 226. Doug M. Geiger
 227. Glenn E. Owens Jr. (D)
 228. Keith Koch (D)
 229. Charles Goodrich
 230. Carroll Powell (D)
 231. Laurence O. Lauer (D)
 232. James O. Williams (D)
 233. Phil Badger
 234. Rick C. Shoup (D)
 235. Roy D. Tritt (D)
 236. John T. Sigurdson (D)
 237. Richard Taylor
 238. Allen W. Gross
 239. Malcolm R. Harvey (D)
 240. David Gunn
 241. R.h. "huebe" Huebenthal (D)
 242. Edwin R. Hall
 243. June Maier
 244. Marios A. Contopoulos
 245. Eric Porch
 246. David Cox
 247. William E. Wright
 248. Al Warren
 249. Charles L. Evans (D)
 250. Joe Mock
 251. Jon Clinton Stetz
 252. Roger Hord (D)
 253. M. Robert Wirthlin
 254. J. Craig Webb
 255. Arnold Walker
 256. James M. Beatty (D)
 257. Stephen J. Titus
 258. Gavin Hince
 259. John R. Hotvet
 260. Howard R. Smith (D)
 261. Richard A. Briggs
 262. Ken Scales
 263. R. P. Ellis (D)
 264. Dave Birmingham
 265. Charles M. Buswell
 266. David Skinner
 267. C. Kenneth Byrne
 268. Dan Lewis
 269. Douglas Hole
 270. Patrick Lawson
 271. Charles M. Spangler
 272. Ed Warren (D)
 273. Dean Windsor
 274. Ken Stanley (D)
 275. R. D. Uhlenkott
 276. W. Robert Stobbe
 277. Thomas J. Troughton (D)
 278. R. D. Farner
 279. Barrett E. Snyder
 280. Bruce W. Burbank (D)
 281. Bob Rothe
 282. Harry M. Sage (D)
 283. Clyde Queen Jr.
 284. Larry S. Cannon
 285. Daniel E. Williams
 286. Jack Dreibus (D)
 287. Kurt S. Kramke
 288. Lloyd Larson
 289. Leslie L. Eaton
 290. A.T.C.M. Bossaers (D)
 291. Brad Joseph
 292. Mary Barstow
 293. Fred Verrier
 294. Greg Mathews
 295. Larry Wolohon
 296. Anthony B. Martin
 297. Dean A. Belowich
 298. Wendall Greer (D)
 299. Herm Botzow
 300. Lex A. Parker
 301. John W. Campbell
 302. Kermit Paul Jr. (D)
 303. Al Feinsod Jr.
 304. Robert C. Stetson (D)
 305. Al Sohl
 306. Doyle Bond (D)
 307. Roger Cason
 308. James C. Ely
 309. Robert van der Logt (D)
 310. Charles R. Lind
 311. Tracy Mitchell
 312. Terry Mitchell
 313. John Tews
 314. David MacPherson
 315. Max Maginness
 316. John Reitz
 317. Michael A. Harman
 318. Stanley Seeds (D)
 319. Rutger Friberg
 320. Andrew Culver
 321. Ronald Gough (D)
 322. Robert L. Hamm
 323. Craig Sonnen (D)
 324. Robert A. Baden (D)
 325. Didrik Voss
 326. Noll L. Horan
 327. Tony Capato (D)
 328. Fred Headon
 329. Dwight A. Smith
 330. Richard A. Genthner
 331. Paul Scoles (D)
 332. Thomas Emil Hansen
 333. Larry Alfred
 334. Michael Hohn
 335. John B. Lee
 336. Fred Miller
 337. David Woodrell
 338. Jack Hamilton
 339. John M. Johnson
 340. Albert J. Kamm, Jr
 341. Steve Pettit
 342. Paul Schmitt
 343. Edward Spiller
 344. James Duffin
 345. Paul Richardson
 346. Gerry Leone
 347. Jerry Hoverson
 348. Gary Shurgold
 349. Gail Allen Komar
 350. Brian Curry
 351. Jim Clements (D)
 352. Gerald H. Schoenberg
 353. Brian Block
 354. David Lynam
 355. Robert W. Charles
 356. Carl Lester
 357. Donald Birdsong
 358. Paul Allard
 359. Garth Fraser
 360. Frank Hermanek
 361. Frederick Bock (D)
 362. Ray Grosser
 363. Jack Verducci
 364. Donald Howd (D)
 365. David Paterson
 366. Ronald Tuff
 367. George Pierson
 368. Marlin Costello
 369. David A. Bartz
 370. Marion G. Brasher
 371. Bill Brown
 372. Jim Eudaly
 373. Dave Roeder
 374. Richard F. Newmiller
 375. Alan Barnes
 376. Jesse W. "Bill" Griffith (D)
 377. Stephen Priest
 378. Thomas E. Shook (D)
 379. James H. Richards (D)
 380. Rick L. McClellan
 381. Paul Myers
 382. Norman Frowley
 383. Earl Mullins
 384. Douglas Kirkpatrick
 385. Lawson Stevenson (D)
 386. Pete Bellos (D)
 387. Lester J. Breuer
 388. Thomas E. Mauszycki
 389. J. Stephen Sandifer
 390. Randolph Meyer
 391. Duane Richardson
 392. Gary Metcalf
 393. Gary Shaffer
 394. James Wise
 395. John O'Neil
 396. Peter Magoun
 397. James A. Zinser
 398. Charles Stapleton
 399. Charles Heying (D)
 400. Lloyd Keyser
 401. William McMillan (D)
 402. Bob Weinheimer
 403. Donald Taschner
 404. Charles Atkinson
 405. Marvin A. Kempner (D)
 406. Will Leeds
 407. Roy Stewart, Jr. (D)
 408. David Davis (D)
 409. Ron Plies
 410. Dave Crement
 411. Jerry Ashley (D)
 412. W. Gene Swanson (D)
 413. David Leider
 414. Tony Bowen
 415. Brett Overholtzer
 416. S. Michael Braunstein
 417. Laurie McLean
 418. Thomas P. Piccirillo
 419. Robert Wintle, Jr.
 420. Irving Johnson
 421. Dennis Little (D)
 422. Frank Godde
 423. Charles Romig (D)
 424. George Paxon
 425. Chuck Davis
 426. Allen Hare
 427. Philip Bonzon
 428. R. Brooks Stover
 429. Richard Sons
 430. Al Crisp
 431. Frances Hale
 432. Marvin Preussler
 433. Peter Youngblood
 434. Benton Bartlett
 435. Floyd Brittian (D)
 436. Peter Jaynes
 437. Brad Slone
 438. Edward Schaenzer
 439. Howard Junker
 440. James Harper
 441. Richard Dobler
 442. Mark Preussler
 443. Monte Hofmann
 444. Joseph Lofland (D)
 445. Roger Nulton
 446. Robert Wundrock
 447. Ronald Lane
 448. Bob Parrish
 449. John Brown
 450. Brad Morneau
 451. Rod Franklin
 452. Wolfgang Dudler (D)
 453. Andrew Dodge
 454. David Howarth
 455. Tom Browning
 456. Robert G. Mangrum
 457. Gary Burdette (D)
 458. Joel Goldberg
 459. Allen Merta
 460. Thomas Brueggeman
 461. Nelson Moyer
 462. Robert Minnis
 463. Steven Barkley
 464. Ryan Moats
 465. Dennis Brandt
 466. Charlie Crawford
 467. P. J. Mattson
 468. Bill Zawacki
 469. Brian Sheron
 470. Charles Flichman
 471. Charles Millar
 472. Georgia Dahlberg
 473. Kenneth Breher
 474. Phillip Everett
 475. Joe Batson
 476. Kenneth Chick
 477. Jim McQueeny
 478. Larry Kline (D)
 479. Donald Cook
 480. William Neale
 481. James Lorhan
 482. Kelly Loyd
 483. Richard Senges
 484. Doug Wingfield
 485. William Tulley
 486. Sam Mangion (D)
 487. Charles Kirk
 488. James Younkins
 489. Mike Chandler
 490. Glenn Hall (D)
 491. Donald Ham (D)
 492. Alan Saatkamp
 493. Gary Hankins
 494. Ron Gribler
 495. Victor Kuklin
 496. Ronald Baile
 497. Steve Blackson
 498. William Paulsell
 499. Edward Brennan
 500. Mark Evans
 501. Don Ball
 502. Joseph Gelmini (D)
 503. Joel Priest
 504. Jack Parker
 505. Herbert Gishlick
 506. Roger Walker
 507. Stephen Wood
 508. Andy Clermont
 509. Paul Morrant
 510. Charles Day
 511. Joseph J. Nichols, Jr.
 512. E. J. Merkel
 513. Joseph Giuseppe Aymar
 514. Frank Markovich
 515. Stephe Jitts
 516. Gerald Abegg (D)
 517. John Mac Gown
 518. Donald Fowler
 519. James Reardon
 520. Gregory Wright
 521. Larry K. Smith
 522. Dick Roberts
 523. Michael Tylick
 524. Glenn Farley
 525. Jim Gore
 526. Alain Kap
 527. Bob Robbins
 528. Kevin Surman
 529. Charles D. Harmon
 530. Lou Adler
 531. Dennis Clark
 532. Peter MacDonald
 533. Andrew Merriam
 534. Robert Reid
 535. Sowerby Smith
 536. Gordon Miller
 537. Dr. Gregg Condon
 538. David Irick
 539. Charles Fackler
 540. Nicholas Muff
 541. Harley Luyk
 542. Katherine Millatt
 543. William Messecar
 544. Gene Sing
 545. James Dalberg
 546. Joseph Norris
 547. Steve Perry
 548. Dave Jacobs
 549. Vincent Gallogly
 550. Howard Garner
 551. Dave Connery
 552. Gary Butts
 553. Craig Symington
 554. Donald Bailey
 555. Bruce DeYoung
 556. Howard Goodwin
 557. Thomas Griffiths
 558. David Metal
 559. Ross L. Ames
 560. William Piercy
 561. George Gilbert
 562. Charles Ricketts
 563. Peter Jackson
 564. Robert Best
 565. Thomas Oxnard
 566. Leon Bangma
 567. Rev. Dr. Vern Cracknell
 568. David Latham
 569. Gordon Geiger
 570. Paul Chandler
 571. Tom Brennison
 572. Minton Dings
 573. Mike Mackey
 574. Bruce Petrarca
 575. John Travis
 576. David Capron
 577. Jerry Wilson
 578. Max Wright
 579. Mike Blumensaadt
 580. John Parker
 581. Rodney Vance
 582. Arthur Hayes
 583. Dale Sproule
 584. Grant Knowles
 585. Jim Wanlass
 586. Charles Mason
 587. William Busacca
 588. Dale Kreutzer
 589. Mike Engler
 590. David Yadock
 591. Jack Tingstad
 592. Ronald Hopkins
 593. Ronald Einarson
 594. Jerry Michnewicz
 595. Mathew Thompson
 596. John Diamond (D)
 597. Justin Maguire, Jr.
 598. Gary Lee
 599. Warner Swarner
 600. Sam Swanson
 601. John Siegle
 602. John Hemsath
 603. Mike O'Connell
 604. Mark Malmkar
 605. Robert Barnett
 606. Richard Karnes
 607. Brian Glock
 608. Ronald Christensen
 609. Steve Chapman
 610. Howdy Lamprecht
 611. Jim Little
 612. Steve Zapytowski
 613. Jack Monette
 614. Jeff Lee
 615. John Paganoni
 616. Robert McLear
 617. Mark Norman
 618. Jery Lauchle
 619. Kurt Thompson
 620. Jeff Palmer
 621. Andy Doll
 622. Dennis Krausman
 623. Gilbert Brauch, Jr.
 624. Eric Belshaw
 625. Norman Garner
 626. Gary Jordan
 627. Sheldon Levy
 628. Peter Banks
 629. Martin Brechbiel
 630. Albert Churella
 631. William Scheerer
 632. Glyn Thomas
 633. Martin A. Megregian, DDS
 634. Edward F. Bommer
 635. Thomas W. Gasior
 636. Dennis Ivison
 637. Raymond Clifford
 638. Russell Norris
 639. Stan Pirzchalski
 640. Michael K. Wolf
 641. Neal R. Anderson
 642. Mike Evans
 643. John Feraca
 644. Joe Walters
 645. Gregory Rich
 646. Mike Bartlett
 647. Ernest H. Little
 648. Stewart H. Jones
 649. Pete Leach
 650.